Historie místa

Usedlost čp. 7, původně hospodářské stavení, patřila před rokem 1577 pod pravomoc rytířského statku Poříčí nad Sázavou.

V roce 1577 byla spolu s tímto statkem prodána nejprve Drslavu Byšickému z Byšic a posléze Šelmberkům na Mrači. Šelmberkové po dvaadvaceti letech v roce 1599 prodali Mrač a tedy i usedlost čp. 7 Valdštejnům na Komorním Hrádku.

Nejstarším zápisem o usedlosti č. p.7 je odhad Mračského statku z 23. července 1648 . Podle tohoto odhadu žil na této usedlosti Jakub Bučínský a platil úrok, - činži na sv . Jiří vždy 24.4 ve výši 22.5 grošů a to samé o sv. Havlu vždy 16.10. a dále ročně odvádí 3 slepice.

Ve spisech Tereziánského Katastru je uložen tištěný formulář, kde jsou uváděna čísla domů a jména hospodářů před rokem 1742 a po roce 1757. Dle tohoto formuláře hospodařil před rokem 1742 v čp. 7 Jindra Pazdera, po roce 1757 pak Petr Siber a měl polí 10,9 ha, porostlin 0,8 ha a louky na 2 vozy sena.

Zápis v Josefském Katastru, datovaný 1789, na usedlosti "NC 7" hospodaří Petr Siber. Dle tohoto katastru k usedlosti patřilo: polí a lad 40 jiter 881 čt. sáhů (23,3 ha), luk a zahrad 2 jitra 1.213 čt. sáhů (1,6 ha), pastvišťat a porostlin 3 jitra 944 čt. sáhů (2 ha).

V Konopišťské pozemkové knize se píše, že pro nemohoucnost splácet dluhy a pro jejich množství byla na usedlost čp. 7, Petra Sibera, provedena dražba.

V roce 1663 byl znovuzřízen panský statek Mrač a Mrač v roce 1725 prodána Konopišťskému panství.

Mezi nejvýraznější vlastníky usedlosti patřil František Ferdinad d ´Esté , který se stal majitelem 18. prosince 1894 . Vzhledem ke svým velkým finančním možnostem přestavěl selskou usedlost na honosný lovecký zámeček, který posléze věnoval své manželce Žofii Chotkové.

Podle pamětníků sídlila od roku 1950 v zámečku Strojně traktorová stanice, přestože v pozemkových knihách o nějakém vyvlastnění - znárodnění v té době není ani zmínka. Český stát se stává vlastníkem nemovitosti čp. 7 teprve 26. května 1960 a svěřuje jí Státnímu plemenářskému statku, národní podnik v Benešově u Prahy. V té době se zámečku neřeklo jinak než " na Traktorce".

Po revoluci v roce 1989 je v rámci restitučního zákona nemovitost vrácena původnímu majiteli, který ji následně prodává novým a nynějším majitelům, kteří zámeček postupně navracejí do původního vzhledu.


Převodník:

1 jitro = 57 arů a 55 m2
1 míra = 7 arů a 19 m2
1 strych ( též korec ) = 2 837 m2
1 sáh ( délkový) = 1,896 m
1 vídeňský cent = 56 kg
1 vídeňská libra= 56 dkg
1 sud = 2,264 hl
1 vědro = 0,566 hl
1 máz = 1,415 l
1 pinta ( také holba) = 0,71 l
1 žejdlík = 0,3543 l
1 česká žejdlík = 0,48 l